• smile-copy2
 • myorth1 1
 • banner3 1
 • banner5 1
 • banner4 1
 • myorth2 1

Μέχρι ποια ηλικία μπορεί κανείς να βάλει σιδεράκια;

Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς είναι οτι τα ορθοδοντικά προβλήματα μπορούν να θεραπευτούν ανεξαρτήτως ηλικίας. Παιδιά, έφηβοι και ενήλικες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα όμορφο χαμόγελο εφόσον το επιθυμήσουν.

Για το λόγο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε οτι "κατάλληλη ηλικία" είναι "κάθε ηλικία". Ειδικά για όσους διστάζουν λόγω των χρόνων τους να τολμήσουν την αλλαγή, συμβουλεύουμε οτι ειναι "κάλλιο αργά παρά αργότερα" να προσφέρουν ένα όμορφο και υγιές χαμόγελο στον εαυτό τους.

Κατάλληλη ηλικία είναι κάθε ηλικία!

Πόσο κοστίζει η ορθοδοντική θεραπεία;

Το συνολικό κόστος της ορθοδοντικής θεραπείας εξαρτάται απο πολλούς παράγοντες:

1) Τύπος και πολυπλοκότητα προβλήματος

2) Διάρκεια θεραπείας

3) Είδος ορθοδοντικών μηχανισμών


Το ακριβές κόστος της θεραπείας καθορίζεται στην δεύτερη επίσκεψη, μετά απο τη μελέτη όλων των διαγνωστικών στοιχείων και την κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας.

Σημείωση: Ρωτήστε τον ασφαλιστικό σας φορέα εάν δικαιολογεί κάποιο τμήμα του κόστους της ορθοδοντικής θεραπείας και την ακριβή διαδικασία που απαιτείται για την έγκριση της περίπτωσής σας. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε σε ό,τι αφορά την παράσταση διαγνωστικών στοιχείων και γνωμάτευσης προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτησή σας στο ταμείο σας.

Το όμορφο και υγιές χαμόγελο είναι επένδυση για μια ζωή..

Πόσο χρόνο διαρκεί μία ορθοδοντική θεραπεία;

Η μέση διάρκεια μιας πλήρους ορθοδοντικής θεραπείας κυμαίνεται απο 12 έως 24 μήνες. Αυτό εξαρτάται απο διάφορους παράγοντες, όπως:

 • το είδος του προβλήματος
 • την ηλικία του ασθενούς
 • τη συνεργασία

Είδος προβλήματος

Όπως είναι φυσικό, όσο πιο πολύπλοκο το ορθοδοντικό πρόβλημα, τόσο πιο μακροχρόνιο. Η πολυπλοκότητα εξαρτάται απο το εαν το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στα δόντια ή και στις γνάθους, εάν συνυπάρχουν και άλλες καταστάσεις όπως έγκλειστα δόντια, υπεράριθμα, σχιστίες κ.α.

Ηλικία

Οι μικρές ηλικίες, όπου λόγω αναγκαιότητας της κατάστασης η ορθοδοντική θεραπεία έχει ξεκινήσει νωρίς, επιβαρύνονται με ελαφρώς μεγαλύτερο χρόνο θεραπείας. Αυτό συμβαίνει, διότι τα σιδεράκια δεν αφαιρούνται ποτέ πριν ανατείλουν όλα τα δόντια στο φραγμό και πριν ολοκληρωθεί η αύξηση του παιδιού, η οποία σχετίζεται με την αύξηση των γνάθων. Περιλαμβάνεται επομένως ο χρόνος ανατολής των μονίμων δοντιών και η περίοδος της ωρίμανσης. Παρ'όλα αυτά ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις η διάρκεια θεραπείας συνήθως δεν ξεπερνάει τα 3 χρόνια.

 

Συνεργασία

Η συνεργασία του ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι το βασικό συστατικό της επιτυχίας. Με τη συνεργασία εννοούμε:

 • τη συνεπή χρήση των βοηθητικών εξαρτημάτων (όπως διαγναθικά ελαστικά, μασελάκια, μάσκα προσώπου, εξωστοματικό τόξο)
 • την προφύλαξη των μηχανημάτων απο απώλεια ή σπάσιμο
 • την διατήρηση άριστης στοματικής υγιεινής
 • την παρουσία του ασθενή στα προγραμματισμένα ραντεβού ή στη έγκαιρη ακύρωση και ανανέωσή τους.Συχνές απώλειες ραντεβού ή μη παρουσία του ασθενή στο ιατρείο για μεγάλα χρονικά διαστήματα καθυστερούν τη θεραπεία.

Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να έχει ως συνέπεια τόσο την παράταση του χρόνου θεραπείας όσο και την μη επιτυχή έκβαση αυτής.

Πότε πρέπει να γίνεται η πρώτη επίσκεψη ενός παιδιού στον ορθοδοντικό;

Η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στον ορθοδοντικό θα πρέπει να γίνεται ιδανικά σε ηλικία 6-7 ετών για έναν πρώτο έλεγχο. Στην ηλικία αυτή έχουν ήδη αποπέσει κάποια απο τα παιδικά δόντια του παιδιού ενώ έχουν ανατείλει συνήθως οι πρώτοι μόνιμοι γομφίοι και οι τομείς. Διαταραχές στη σύγκλειση, συνωστισμοί και προβλήματα στις γνάθους μπορούν να εντοπιστούν στη φάση αυτή. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η θεραπεία αναβάλλεται για αργότερα.

Η πιο κατάλληλη ηλικία για τη θεραπεία του μεγαλύτερου ποσοστού των ορθοδοντικών προβλημάτων στα παιδιά είναι η περίοδος πριν απο την πλήρη ανατολή όλων των μονίμων δοντιών και πριν απο την ολοκλήρωση της σωματικής τους αύξησης. Στα κορίτσια οι ηλικίες αυτές κυμαίνονται χονδρικά απο 9 έως 12 ετών και στα αγόρια απο 10 έως 14 ετών ανάλογα με το επίπεδο ωρίμανσης του κάθε παιδιού.